Pintxos bar

Minasoroeta, 1

943 642 789

Calle San Pedro, 30

943 643 316

Zuloaga, 5

94364 10 54

Calle Zuloaga, 20

943 642 793

San Pedro, 10 bajo

660061666

San Pedro, 12 bajo

943 03 03 01

San Pedro kalea, 23

943 64 21 02